XII. Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia - 2014. május 29.

Az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja 2014. május utolsó hetében rendezi 75. egészségügyi konferenciáját, az egészségügyi informatika országos seregszemléjének számító XII. IME Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciát.

Célkitűzésük több oldalról is bemutatni az egészségügyi ágazatban és az informatikai szakma előtt álló 2014. évi eHealth infokommunikációs kihívásokat, a perspektivikus fejlesztések jövőképét. Széles körű áttekintést adnak a K+F területen az elmúlt években elindított programok informatikai hatásairól, az innovatív megoldások elterjedéséről.

A nagy ágazati rendszerek egységesítésére vonatkozó elképzelések lassan-lassan elkészültek, és rövidesen megkezdődhetnek a megvalósítás lépései. Konferenciájukon bemutatják az ágazati stratégiában és az európai uniós pályázati projektekben folyamatban lévő rendszerfejlesztések helyzetét. Tájékoztatást adnak, hogy milyen módon segítheti az infokommunikációs technológiák gyakorlati alkalmazása a jelen helyzetben feltornyosuló problémák megoldását mind ágazati, mind intézményi szinten.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott az egészségügyi informatika, mivel az internetes technológiák nyújtotta lehetőségek mindennapos kihívást jelentenek a betegellátás különböző szintjein dolgozóknak. Kiemelten foglalkozunk a kórházak közötti, valamint az orvosok egymásközti és az orvos-beteg közötti adatkommunikáció szükségességével, illetve a megoldás szállítók ez irányú korszerű fejlesztéseivel.

A konferencia keretében áttekintést adnak a legújabb eHealth kutatás-fejlesztési irányokról, az otthoni monitorozásban, az AAL és az uniós TeleHealth projektekben elért eredmények hasznosításáról, valamint az új mobiltechnológiai és internetes lehetőségek kiaknázását biztosító fejlesztések infokommunikációs lehetőségeiről. A rendezvényen több szekcióban bemutatásra kerülnek az egészségügyi ágazat jelenét és jövőjét meghatározó hazai és uniós fejlesztési projektek.

További részletek az IME Online honlapján ismerhetők meg, ahol a regisztrációs lap is elérhető: http://imeonline.hu