• Regöly pályázat – 2018

A Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma és Szakmai Bizottsága nyolcadik alkalommal hirdet pályázatot.
A pályamunkák benyújtási határideje: 2018. május 18. (péntek)
A Regöly Alapítvány díjátadására Semmelweis Napon, 2018. június 29.-én, 13 órakor a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében kerül sor.

A díjazottak kategóriái

 1. Klinikai orvostudomány – orvos kategória
 2. Kísérletes orvostudomány – orvos kategória
 3. Orvostanhallgató kategória    

A pályázatok díjazása

 • Az első helyezést elért orvosok 150–150 ezer forintot kapnak.
 • Az első helyezett orvostanhallgató 100 ezer forint díjazásban részesül.

Orvostanhallgató pályázók az alábbi hat témakörből szabadon választhatnak:

 1. Képalkotó eljárások
 2. Transzplantáció
 3. Rákkutatás
 4. Minimál invazív sebészet
 5. Kísérletes sebészet
 6. Genetikai diagnosztika

A pályázat formája: tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat.Ű
A pályamű terjedelme – mellékletekkel együtt – ne lépje túl a 25 oldalt.
A pályázó a pályaművét elektronikus formában nyújtsa be.

A pályázatok benyújtásának feltételei

 1. A dolgozatot korábban nem publikálták
 2. A dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait
 3. A humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek
 4. A laboratóriumi állatkísérletek a vonatkozó szabályok figyelembevételével történtek

Az Orvosi Hetilap Szerkesztősége – a Regöly Alapítvány Kuratóriumának és Szakmai Bizottságának ajánlása után – vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.  

 

Orvosok hazai vagy nemzetközi folyóiratokban 2017-ben megjelent sebészeti tárgyú közleményeikkel pályázhatnak.

 

További díjazások

A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó ajánlott fel. Ezen kívül a legérdemesebb pályázatírók részt vehetnek és bemutathatják pályázatukat különböző szakmai konferenciákon, ha a Kuratórium és a Szakmai Bizottság erre azt érdemesnek találja.

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu
További információk: www.regolyalapitvany