• Hatodik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány.

 
Hatodik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.
 

A pályázat témája:
A kuratórium és a szakmai bizottság orvostanhallgató kategóriában öt témakört határozott meg, amelyből szabadon választhat a pályázó.
1. Kísérletes sebészet
2. Transzplantáció
3. Daganatkutatás
4. Minimál invazív sebészet
5. Ultrahang diagnosztika

A pályázat formája:
tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű terjedelme –mellékletekkel együtt - ne lépje túl a 25 oldalt.

A pályázat kéziratának formai követelményei:
A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (International Committee of Medical Journal Editors. N. Engl. J. Med., 1997, 336, 309–315., friss elektronikus változat: http://www.ICMJE.org) előírásai érvényesek.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

 1. a dolgozatot korábban nem publikálták,
 2. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,
 3. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,
 4. a laboratóriumi állatkísérleteknél a vonatkozó szabályzatokat figyelembe vették.

A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:

 • Ÿcímoldal (dolgozat címe, szerző, munkahely)
 • Ÿmagyar összefoglalás, kulcsszavak. Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alapelvei az irányadók.
 • Ÿangol nyelvű összefoglalás (angol címmel), keywords
 • Ÿrövidítések jegyzéke (ha van),
 • Ÿszöveg (nem több mint 25 oldal, 12-es betűmérettel, dupla sorközzel),
 • Ÿirodalomjegyzék,
 • Ÿtáblázatok (számozva külön lapokon, címmel ellátva),
 • Ÿábrajegyzék,
 • Ÿábrák. (A fotók mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével szerepelhet.)

A kézirat világos szerkesztése különösen fontos. A szöveges rész Bevezetés, Módszer, Eredmények és Megbeszélés részekre tagolódik.
Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat szögletes zárójelben kell megadni. Magyar nyelvű hivatkozás esetén a címet angolul is meg kell adni. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának szögletes zárójelben való megadásával történjék.

Írásmód. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók a magyar helyesírás szerint, egyébként a szakkifejezések helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.) által ajánlott írásmód követendő.

A Regöly Alapítvány szakmai bizottságának és kuratóriumának ajánlása után, az Orvosi Hetilap Szerkesztősége vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.

A kuratórium és a szakmai bizottság orvos kategóriában a következő pályázatokat várja:
Pályázni lehet a hazai, vagy nemzetközi folyóiratokban
2015-ben megjelent sebészeti tárgyú közleményekkel.

A pályamunkák benyújtási határideje:
2016. május 13. (péntek)

A Regöly Alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

Pályázati feltétel:
A pályázó magyar állampolgárságú orvos vagy orvostanhallgató legyen.
Pályázó csak olyan személy lehet, aki 2016. december 31.-ig nem tölti be a 40. életévét.

A díjazottak kategóriái:
A kuratórium három kategóriában hirdet pályázatot.
1. klinikai orvostudomány- orvos kategória
2. kísérletes orvostudomány- orvos kategória
3. orvostanhallgató kategória

A pályázat díja:
Az első helyezett orvosok 150-150 ezer forintot kapnak. Az első helyezett orvostanhallgató 100 ezer forint díjazásban részesül.

További díjazások:
A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó ajánlott fel. Ezen kívül, a legérdemesebb pályázatírók részt vehetnek és bemutathatják pályázatukat különböző szakmai konferenciákon, ha a kuratórium és a szakmai bizottság erre azt érdemesnek találja.

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét elektronikus formában adja be.

A pályázat beadásának módja:
A pályázatokat elektronikus úton, PDF formátumban várjuk a www.regolyalapitvany.hu címen, a nyitólapon található Pályázat benyújtása gombra kattintva, legkésőbb 2016. május 13.-ka, éjfélig. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat az Alapítványnak nem áll módjában befogadni. A pályázat beérkezésének megtörténtéről a pályázót – a megadott e-mail címen – értesítjük. Kérjük, hogy amennyiben nem kapna értesítést, vegye fel a kapcsolatot a Kuratóriummal az info@regolyalapitvany.hu e-mail címen. A pályázatok benyújtását követően azok módosítása nem lehetséges.

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el.

A Regöly Alapítvány díjátadására a Semmelweis Napon, 2016. június 30-án, 13 órakor a Semmelweis Egyetemen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében kerül sor.

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma

Elérhetőségünk:
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb
II. számú Sebészeti Klinika.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu
További információk: www.regolyalapitvany.hu