• Kömlőd Község Önkormányzata háziorvost keres

Kömlőd Község  Önkormányzata (2853.  Kömlőd, Szabadság u. 9.) pályázatot ír ki Kömlőd vegyes körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.
Munkavégzés helye: Kömlőd, Kömlőd, Pálóczi Horváth Á. u. 21.

Ellátandó feladat: 
a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, – területi ellátási kötelezettséggel, – vállalkozási formában – önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:
- egyetemi végzettség
- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte
- szakmai alkalmassági orvosi vélemény
- büntetlen előélet
- „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- jogosítvány másolata,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
- egészségügyi alkalmasság igazolása
- magyar orvosi kamarai tagsági igazolás
- a  pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.

A pályázat beadásának határideje:
az Eü Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázatot Kömlőd Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.

Az álláshely betölthető:
a pályázatok elbírálása után.

A  pályázat benyújtása:
zárt borítékban „Pályázat Kömlőd vegyes háziorvosi  munkakör betöltésére ” megjelöléssel.

Postai úton: a  Kömlőd Község  Önkormányzat címére történő megküldéssel
(2853.  Kömlőd, Szabadság u. 9).

Személyesen: Dadi Közös Önkormányzati Hivatal Kömlődi Kirendeltségén, (2853.  Kömlőd, Szabadság u. 9).

Egyéb információk:
- szabad orvosi praxis,
- lehetőség a 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő háziorvosok letelepedésének támogatására kiírt pályázat benyújtására.
- jól felszerelt rendelőt, gyakorlott asszisztenciát, tudunk biztosítani.
- az álláshelyről felvilágosítást nyújt Bogáth István polgármester a 06-30-604-3188-as telefonszámon.
- a képviselő -testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Schvarczné Stieber Rita
aljegyző