• Felnőtt háziorvost keresünk Gyöngyösre

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Gyöngyös városában, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés keretében a gyöngyösi I. számú felnőtt háziorvosi körzetben (Gyöngyös, Diósmalom u. 41.) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kötött szerződés szerinti finanszírozással, tartósan betöltetlen háziorvosi praxis NEAK által nyújtott támogatása igénybe vételével.

Pályázati feltételek:
- 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés,
- 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okmányok másolata,
- OONYI kárty másolata,
- Érvényes MOK tagsági kártya megléte,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás megjelenéstől számított  30  nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő soros Képviselő-testületi ülés.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös Városi Önkormányzat, Hiesz György polgármester részére (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) történő megküldésével, a kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A feladat ellátásának időpontja: a feladat legkorábban 2020. december 1. napjától látható el.
További felvilágosítás kérhető:
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság:
dr. Horváth Gábor igazgatótól a 06-37/510-329 telefonon
vagy személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.